Tepelné hospodářství

Provozovna tepelného hospodářství vyrábí a dodává teplo do 17-ti objektů v Semilech, a to jak do bytů tak do školy a ubytovny.

Teplo je vyráběno v blokových nebo malých domovních kotelnách. V systému centrálního zásobování je teplo rozváděno do objektů venkovním potrubím dvoutrubkovým nebo čtyřtrubkovými rozvody. Tam, kde je teplo vedeno dvoutrubkovým rozvodem, je na centrálním tepelném zdroji vyrobeno teplo, které přijde do směšovací stanice v objektu, kde se podle potřeby odběratele rozdělí na teplo do ÚT či do TUV. Při čtyřtrubkovém rozvodu je v centrálním zdroji tepla vyrobeno teplo do ÚT a samostatně teplá voda a každé médium je zvlášť vedeno do objektu.

V posledních letech (2015-2019) byly postupně zmodernizovány všechny kotelny. Došlo k výměně technologie, měření a rugulace.

Provozovaná zařízení:

4       směšovací stanice

1       plynová kotelna v režimu  velkoodběr

5       plynových kotelen v režimu střední odběr

3       plynové kotelny v režimu maloodběr

Zúčtovací období r. 2010

Průběh topné sezóny byl bez výpadků v dodávce tepla. Teplotně bylo 1. pololetí mírně podnormální s vyššími dodávkami tepla. Topná sezóna ve 2. pololetí byla teplotně průměrná. Celkově byl rok 2010 teplotně chladnější než rok 2009.

Teplo dodávané do objektů je měřeno na patách domů měřidly tepla Clorius, případně Landis+Gyr a EESA MT 200. Měřidla jsou cejchovaná, přecejchování se provádí po 4 letech. Dle údajů na měřidlech - množství spotřebovaného tepla - se účtuje celková částka za teplo. Do nákladů dodávek tepla se zahrnují (dle Energetického regulačního úřadu) pouze všechny oprávněné náklady.  Cena tepla je vypočtena jako podíl skutečných nákladů a vyrobených GJ za topnou sezónu - kalendářní rok. Meziročně se mění cena tepla prakticky pouze se změnou cen nakupovaných energií (zemní plyn a elektrická energie).

Cena tepla 2011:

Konečná kalkulace ceny tepla v roce 2011 byla 536,36Kč/GJ bez DPH (590,-Kč/GJ s 10% DPH)

Období roku 2012

Předběžná cena tepla byla stanovena na 525,70Kč/GJ bez DPH (599,30Kč/GJ se 14% DPH). Kalkulovaná předběžná cena tepla byla snížena o 10,66Kč/GJ, DPH bylo zvýšeno z 10% na 14%.

Cena tepla 2012

Konečná kalkulace ceny tepla v roce 2012 byla 525,70Kč/GJ bez DPH (599,30Kč/GJ se 14% DPH)

Období roku 2013

Konečná kalkulace ceny tepla v roce 2013 byla 525,70Kč/GJ bez DPH (604,56Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2014

Konečná kalkulace ceny tepla v roce 2014 byla  525,70Kč/GJ bez DPH (604,56Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2015

Kalkulovaná předběžná cena tepla v roce 2015 je  552,-Kč/GJ bez DPH (634,80 Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2016

Kalkulovaná předběžná cena tepla v roce 2016 je 552,-Kč/GJ bez DPH (634,80 Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2017

Kalkulovaná předběžná cena tepla od 1. 1. 2017 je 521,-Kč/GJ bez DPH (599,15 Kč/GJ s 15% DPH)

a od 1. 5. 2017 je cena 495,-Kč/GJ bez DPH (569,25 Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2018

Kalkulovaná předběžná cena tepla od 1. 1. 2018 je 488,-Kč/GJ bez DPH (561,20Kč/GJ s 15% DPH)

Období roku 2019

Nová předběžná kalkulovaná cena tepla od 1. 1. 2019 je 488,-Kč/GJ bez DPH (561,20Kč/GJ s 15% DPH)

Od 1. 1. 2020 bude DPH sníženo z 15% na 10%

Období roku 2020

Kalkulovaná předběžná cena tepla od 1. 1. 2020 je 488,-Kč/GJ bez DPH (536,80Kč/GJ s 10% DPH)

Počítadlo přístupů

Dnes43
Včera57
Za poslední týden100
Za poslední Měsíc1098
Celkem154174